แถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เมื่อวันศุกร์ ระบุว่า กัมพูชามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ รวม 101 คน ในรอบ 1 วันที่ผ่านมา โดย 18 คนในจำนวนดังกล่าว ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ

ผู้ติดเชื้อทั้งหมดถูกตรวจพบด้วยกรรมวิธี ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส หรือ พีซีอาร์ (polymerase chain reaction : PCR) และมีผู้เสียชีวิตอีก 7 ราย โดย 5 รายในจำนวนนี้ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ขณะเดียวกัน มีผู้หายป่วยอีก 237 คน

นับถึงวันที่ 29 ต.ค. จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมในกัมพูชา เพิ่มขึ้นเป็น 1184321 คน เสียชีวิตสะสม 2,773 ราย หายป่วยสะสม 114,300 คน